simple mobile website generator software download

Jaké kolo si u nás můžete půjčit

Máme elektrokola českého výrobce AGOGS s elektromotorem v zadním náboji a pěti programy asistence pohonu.

Tracer Trek

Agogs

Trekingové kolo vybavené blatníky, nosičem a protiprůrazovými plášti Schwalbe.
Vhodné na zpevněné cesty a do lehčího terénu.
Reálný dojezd v brdském terénu 45-65 km

Cityliner Class

Agogs

Kolo s nízkým nástupem vybavené blatníky, nosičem a protiprůrazovými plášti Schwalbe.
Vhodné na asfaltové povrchy.
Reálný dojezd v brdském terénu 50-70 km

REZERVACE

Kam vyrazit 

Rádi vám pomůžeme naplánovat trasu, podle Vašich představ. Pokud se chcete dozvědět více o Brdech, web poznejbrdy.cz je vynikající zdroj informací.

Výpůjční řád půjčovny ekolaBrdy.cz


1. Elektrokolem se rozumí kolo vybavené elektromotorem o síle 250 W s LiIon nebo LiPol baterií, o maximální asistované rychlosti 25km/h. Kola jsou homologovaná pro silniční provoz na území Evropské unie.

2. Osoba uvedená ve smlouvě o pronájmu (dále jen nájemce), která potvrdila převzetí svým podpisem ve smlouvě o pronájmu (dále jen smlouva) nese veškerou zodpovědnost za předmět(y) pronájmu.
3. K pronájmu elektrokola je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny.
4. Pronájem kola je možný pouze po předložení jednoho z těchto dokladů:
- platný občanský průkaz
- platný cestovní pas
5. Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užíváním elektrokola může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.  
6. Půjčovné je splatné (v hotovosti) okamžitě po podpisu smlouvy.
7. Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před podpisem smlouvy a úhradou výpůjčky.
8. Po podpisu smlouvy přebírá veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět(y) až do doby vrácení předmětu nájemce.
9. Jízda na vypůjčeném elektrokole z půjčovny elektrokol je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu pronájmu.
10. Předání a půjčovaní jízdních kol osobě, která není uvedená ve smlouvě, je zakázáno.
11. Nájemce je povinen vrátit vypůjčené elektrokolo v době a místě uvedeném na smlouvě o pronájmu ve stavu, v jakém jej převzal.
12. Při poškození a ztrátě, či odcizení je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně nájemci a Policii České republiky, v případě, že je škoda vyšší než 5.000 Kč. 
13. Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné.
14. Při ztrátě či odcizení vypůjčených věci hradí nájemce plnou hodnotu uvedenou ve smlouvě.
15. Pronajímatel má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.
16. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nepokryla složená záloha.
17. Pronajímatel má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči vypůjčiteli.
18. Zapůjčené elektrokolo je možno užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutné tento konzultovat s pronajímatelem. 


V Rožmitále pod Třemšínem dne 7.7.2016 / ekolaBrdy.cz